Project Description

Vigilant de Seguretat

Aquest curs té com a objectiu formar els alumnes amb els coneixements teòrics i pràctics essencials per poder superar l’examen i així poder exercir donant un servei de qualitat

INSCRIURE’S
Lloc Acadèmia Bull Girona
C/ Josep Mª Gironella i Pous, 1-3
Dates Octubre
Horari Torn de matins i tardes
Duració 5 setmanas
Places disponibles 12
Preu Curs:
Preu Matrícula:
495€
0€
Persona de contacte:
E-mail de contacte
Telf de contacte:
Gina
info@academiabull.es
609 435 108

Temari

 1. ÀREA JURÍDICA
  Mòdul de Dret Constitucional: La Constitució Espanyola i la Unió Europea
  Mòdul de Dret Penal: La infracció penal, homicidis i tipus de delictes.
  Mòdul de Dret Processal Penal: Nocions de dret processal penal, la detenció, el personal de seguretat privada com auxiliar de las Forces i Cossos de Seguretat.
  Mòdul de Dret Administratiu Especial: Autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, i de les Corporacions Locals.
  Mòdul de Dret Laboral: Concepte de contracte laboral, negociació col·lectiva, dret de vaga, conveni laboral i prevenció de riscos laborals.
  Mòdul de Pràctica jurídica: Confecció de documents i escrits.

   

  ÀREA SOCIO-PROFESSIONAL

  Tema 1. Identificació.
  Tema 2. Les relacions humanes i la seguretat.
  Tema 3. La deontologia professional. Ètica i conducte del personal de seguretat privada.
  Tema 4. Les relacions professionals en l’empresa.
  Tema 5. L’autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por.L’estrès.

   

  ÀREA TÈCNICA-PROFESSIONAL

  Tema 1. La seguretat.
  Tema 2. els medis tècnics de protecció (I). Elements passius
  Tema 3. els medis tècnics de protecció (II). Elements actius
  Tema 4. La central de control d’alarmes.
  Tema 5. L’autoprotecció.
  Tema 6. La protecció d’edificis
  Tema 7. El control d’accés
  Tema 8. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions
  Tema 9. La protecció de fons, valors i objectes de valor (I)
  Tema 10. La protecció de fons, valors i objectes de valor (II)
  Tema 11. La protecció de proves i indicis.
  Tema 12. La falsificació de documents i monedes
  Tema 13. La protecció davant d’artefactes explosius.
  Tema 14. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.

   

  ÀREA INSTRUMENTAL

  Tema 1. Els sistemes de comunicació.
  Tema 2. Parts i funcions bàsiques d’un ordinador.
  Tema 3. Medis de detecció.
  Tema 4. La protecció contra incendis.
  Tema 5. Tècniques de primers auxilis (I)
  Tema 6. Tècniques de primers auxilis (II).
  Tema 7. La preparació física.
  Tema 8. La defensa personal (I). Fonaments.
  Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra els atacs a òrgans frontals, esquena i braços.
  Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca i armes de foc. Reduccions. Escorcolls i emmanillats.
  Tema 11. Tècniques d’utilització de la defensa.
  Tema 12. Armament.
  Tema 13. Normes de seguretat en el maneig de armes.
  Tema 14. Instrucció de tir. Pràctiques de foc real i/o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries.

Diploma acreditatiu per a accedir a l’examen Oficial de Vigilant i recollir la TIP de Vigilant de Seguretat

INSCRIBIRSE
Contacte amb nosaltres per a més informació
sobre la nostre amplia oferta formativa

Formem professionals
per fer-los líders en el seu camp