Oposicions a Policia Nacional

|Oposicions a Policia Nacional
  • Placeholder

Oposicions a Policia Nacional

490,00

Aquest curs té com a objectiu formar als alumnes amb els coneixaments teòrics i pràctics essencials per poder superar l'examen i poder exercir donant un servei de qualitat. Contem amb docents altament qualificats que instrueixen als alumnes de manera pràctica i teòrica, aconseguint així un elevat percentatge d'aprovats.

Lloc Acadèmia Bull Girona
Josep Maria Gironella, 1-3
Dates A concretar
Horari Torn de matins i de tardes
Duració
Places disponibles 12
Preu del Curso:
Precio Matrícula:
490€
0€ (promoción)
Persona de contacte:
E-mail de contacte
Telf de contacte:
Gina
info@academiabull.es
618 34 73 56

Requisits

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert els 18 anys de edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació.
c) No haver estat condemnat per delicte dolós, ni separat del servei de l’Estat, de l’Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
d) No trobar-se inclòs en cap de les causes de exclusió física o psíquica que impedeixen o menyscabin la capacitat funcional o operativa necessària per l’acompliment de les tasques pròpies de la Policia Nacional.
e) Compromís de portar armes i, si s’escau, arribar a utilitzar-les, que es prestarà a través de declaració del sol·licitant.
f) Tenir una estatura mínima de 1,65 metros per als homes i 1,60 per a les dones.
g) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
h) Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent.

Product Description

Temari

A) Ciències Jurídiques

B) Ciències Socials

C) Matèries tècnico-científiques

 

Més informació aquí

Diploma acreditatiu per a accedir a l’examen Oficial de Vigilant y recollir la TIP de Vigilant de Seguretat