Controlador de Accés

||Controlador de Accés

Controlador de Accés

295,00

Aquest curs té com a objectiu formar als alumnes amb els coneixements teòrics i pràctics essencials per a superar l’examen i poder exercir donant un servei de qualitat.

Lloc Acadèmia Bull Girona
C/ Josep Mª Gironella i Pous, 1-3
Dates A consultar
Horari Torn de tarde
Duració 60 hores
Places disponibles 12
Preu del Curso:
Preu de la Matrícula:
295€
0€
Persona de contacte:
E-mail de contacte
Teléfono de contacte:
Lídia
ventas@bullgroup.es
629 15 68 84


Requisits

  • Ser major d’edat
  • Tenir la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en posessió del permís de residència i de treball
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salud pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han set cancel·lats
  • Haver superat les proves de selecció

Categoria:

Product Description

Temari

Mòduls de formació per a personal de control d’accés

Mòdul de coneixements

Tema 1: Normativa aplicable i funcions del personal d’accés
Tema 2: Regulació del dret d’admissió
Tema 3: Mesures de seguretat
Tema 4: Fulles de reclamació
Tema 5: Horaris de tancament
Tema 6: Menors d’edat
Tema 7: Prohibició d’armes
Tema 8: Mòdul tècnic-professional
Tema 9: Actuació davant de situacions de perill o risc
Tema 10: Estudi i anàlisis dels problemes socials actuals
Tema 11: Seguretat
Tema 12: Evacuació
Tema 13: Amenaça de bomba
Tema 14: Perill d’incendi
Tema 15: Primers auxilis

Mòdul de caràcter pràctic

– Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant situacions violentes o conflictives.
– Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
– Conèixer i aprendre a aplicar correctament las tècniques de resposta més bàsiques de primers auxilis.
– Aprendre tècniques d’autocontrol.
– Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir y resoldre incidents de manera efectiva y eficaç.

Diploma acreditatiu per recollir la TIP de Controlador d’Accés