Controlador de Accés

              ||Controlador de Accés

              Controlador de Accés

              295,00

              Aquest curs té com a objectiu formar als alumnes amb els coneixements teòrics i pràctics essencials per a superar l’examen i poder exercir donant un servei de qualitat.

              Lloc Acadèmia Bull Girona
              C/ Josep Mª Gironella i Pous, 1-3
              Dates A consultar
              Horari Torn de tarde
              Duració 60 hores
              Places disponibles 12
              Preu del Curso:
              Preu de la Matrícula:
              295€
              0€
              Persona de contacte:
              E-mail de contacte
              Teléfono de contacte:
              Mònica Cózar
              info@academiabull.es
              618 34 73 56


              Requisits

              • Ser major d’edat
              • Tenir la ciutadania espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en posessió del permís de residència i de treball
              • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salud pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han set cancel·lats
              • Haver superat les proves de selecció

              Categoria:

              Product Description

              Temari

              Mòduls de formació per a personal de control d’accés

              Mòdul de coneixements

              Tema 1: Normativa aplicable i funcions del personal d’accés
              Tema 2: Regulació del dret d’admissió
              Tema 3: Mesures de seguretat
              Tema 4: Fulles de reclamació
              Tema 5: Horaris de tancament
              Tema 6: Menors d’edat
              Tema 7: Prohibició d’armes
              Tema 8: Mòdul tècnic-professional
              Tema 9: Actuació davant de situacions de perill o risc
              Tema 10: Estudi i anàlisis dels problemes socials actuals
              Tema 11: Seguretat
              Tema 12: Evacuació
              Tema 13: Amenaça de bomba
              Tema 14: Perill d’incendi
              Tema 15: Primers auxilis

              Mòdul de caràcter pràctic

              – Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant situacions violentes o conflictives.
              – Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
              – Conèixer i aprendre a aplicar correctament las tècniques de resposta més bàsiques de primers auxilis.
              – Aprendre tècniques d’autocontrol.
              – Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir y resoldre incidents de manera efectiva y eficaç.

              Diploma acreditatiu per recollir la TIP de Controlador d’Accés