Primers auxilis i DEA als nostres cursos

Actualment, disposem de recursos per poder prevenir moltes malalties. Tot i així els accidents són un factor en creixement a Espanya. En una situació adversa, només una persona especialitzada en primers auxilis o suport vital bàsic pot ajudar a mantenir a l’afectat amb vida. Des d’Acadèmies Bull oferim en cada un dels nostres cursos, una [...]