Avui volem explicar-vos la importància dels controladors d’accés: en quines ocasions es requereixen? Quines són les seves funcions? Per què és important comptar amb controladors d’accés professionals?

Un controlador d’accés té diferents funcions, com ara gestionar l’entrada de persones a l’interior d’establiments, controlar que la quantitat de persones que accedeixen a un recinte no supera l’aforament màxim autoritzat, facilitar l’accés al recinte a persones que puguin tenir dificultats per accedir, com ara persones amb mobilitat reduïda, discapacitat o persones grans, garantir que es compleixen les condicions establertes per l’empresa o persona organitzadora en l’exercici del dret d’admissió, entre molts altres.

Els controladors d’accés poden ser de gran utilitat en innumerables situacions i llocs, des d’esdeveniments puntuals, concerts, hotels, botigues, establiments públics, finques, àrees residencials, etc. Qualsevol lloc al qual s’hagi de vetllar per una correcta entrada i sortida del personal és susceptible de necessitar aquest perfil en algun moment o de forma continuada.

Com són els nostres controladors d’accés?

A Bull Control oferim Controladors d’Accés professionals amb excel·lent imatge, idiomes i un perfil educat, resolutiu i polivalent. Tot el nostre personal va perfectament uniformat adaptant-se al tipus de servei a cobrir, està dotat de material necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat, es compta amb un manual d’execució per a prestar correctament els serveis i finalment disposem d’inspectors regulars de recolzament, els quals velaran per l’òptim funcionament del servei.

Sol·licita més informació dels nostres serveis sense compromís!