Laboral

              |Laboral

              Gràcies als nostres treballadors per la seva admirable tasca

              La direcció de BullGroup vol agrair a tots els seus treballadors que, des dels seus domicilis, estan ajudant a frenar la corba de contagi de l'COVID-19 en aquests dies tan complicats per a tothom. Gràcies a el personal de Bull Seguretat per fer una tasca admirable per garantir la vigilància i protecció de béns, establiments, [...]

              Per | març 27th, 2020|Laboral|0 comentaris

              Proves selectives per a aspirants a vigilant de seguretat

              Segons el reglament de cada Estat, el vigilant de seguretat ha de ser apte en diferents proves físiques. En el cas d'Espanya són 3 les proves que cal superar per aconseguir el títol professional, a més de les proves de coneixements, que consten a la Resolució de la Secretaria d'Estat de Seguretat. Durant l'examen s'haurà [...]

              Per | abril 15th, 2019|Laboral|0 comentaris

              On pot treballar un controlador d’accés?

              Un controlador d'accés és la persona que exerceix les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. Les funcions específiques del personal de control d'accés [...]

              Per | gener 23rd, 2019|Laboral|0 comentaris