Project Description

Controlador d’Accés

Aquest curs té com a objectiu formar els alumnes amb els coneixements teòrics i pràctics essencials per superar l’examen i poder exercir donant un servei de qualitat.
INSCRIURE’M
Lloc Academia Bull Barcelona
C/Valladolid, 11-13 (Barcelona)
Dates 17 Abril
Horari Torn de matí i de tarda
Duració 60 hores
Places disponibles 12
Preu Curs:
Preu Matrícula:
295€
0€ (promoció)
Persona de contacte:
E-mail de contacte
Telf.de contacte:
Oscar Arévalo
barcelona@academiabull.es
655 757 044

Requisits

  • Ser major d’edat
  • Tenir la ciutadania espanyola d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
  • Haver superat les proves de selecció.

Temari

Mòduls de formació per a personal de control d’accés

Mòdul de coneixements

Tema 1: Normativa aplicable i les funcions del personal d’accés
Tema 2: Regulació del dret d’admissió
Tema 3: Mesures de seguretat
Tema 4: Fulls de reclamació
Tema 5: Horaris de tancament
Tema 6: Menors d’edat
Tema 7: Prohibició d’armes
Tema 8: Mòdul tècnic-professional
Tema 9: Actuació davant de situacions de perill o risc
Tema 10: Estudi i anàlisi d’ús problemes socials actuals
Tema 11: Seguretat
Tema 12: Evacuació
Tema 13: Amenaça de bomba
Tema 14: Perill d’incendi
Tema 15: Primers auxilis

Mòdul de caràcter pràctic

– Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant de situacions violentes o conflictives.
– Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
– Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques de resposta més bàsiques de primers auxilis.
– Aprendre tècniques d’autocontrol.
– Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.

Diploma acreditatiu per recollir la TIP de Controlador d’Accés

INSCRIURE’M
Contacta amb nosaltres per a més informació
sobre la nostra àmplia oferta formativa

Formem professionals
per fer-los líders en el seu camp